2008-05-06

Små fakta om EU


Som en uppladdning inför Europadagen på fredag publicerar jag här hittills okända, men spännande, fakta om EU.

Visste ni att:

- Sverige är medianlandet i EU vad gäller befolkning?

- Österrike är medianlandet i EU vad gäller yta?

- Österrike är medianlandet i EU vad gäller befolkning om man räknar med kandidatländerna (Turkiet, Kroatien och Makedonien)?

- Cypern är medianlandet i EU vad gäller yta om man räknar med kandidatländerna (Turkiet, Kroatien och Makedonien)?

Inga kommentarer: